AXEL U MS209 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > A


Id.no. 6709086.
Signal: LLNW

AXEL U. 209

Sjösatt den 17 februari 1967.
Levererad den 13 juni 1967
Dimension: 176,0 m x 24,0 m x 15,7 m
Dw.ton: 30130.
Maskin: 7 cyl.  2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 8500 EHK.
Knop: 15
Fartygstyp: Singeldäckat lastfartyg.
Gudmor: Lisen Bergshaven.
Lastkapacitet; 1750 personbilar

Levererad till lntressentselskapet Ugland Bulk Transport III i Grimstad, Norge.
Såld i mars 1979 till Third Car Carriers International mc. i Manila, Filippinerna och omdöpt till HUAL ROSAL. (Hual= Hoegh - Ugland Auto Liners)
Såld i juni 1980 till Philippine Transmarin lnc. i Manila, Filippinerna och omdöpt till PHILIPPINE ROSAL
Såld i oktober 1983 till Avro Shipping i Panama och omdöpt till AVRO ENTERPRISE
Såld i juli 1984 till ELM Shipping Co i Valetta på Malta och omdöpt till JOHN
Ankom Nantong i Kina den 10 januari1986 för att huggas upp.
 
Back to content