SONETTE MS210 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > S


Id.no. 6721230
Regnr: 10871
Signal: SLIT

SONETTE  210

Sjösatt den 2l juni 1967.
Levererad den 12 oktober 1967.
Dimension: 176,00 M x 24,00 M x 15,70 M.
Dw.ton: 30130.
Maskin: 7 cyl 2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 8500 EHKR.
Knop: 15.
Fartygstyp: Singeldäckat lastfartyg.
Gudmor: Daga Berntson
Lastkapacitet: 1750 personbilar

Levererad till Partrederiet för M/S Sonette, (Perl Shipping) i Landskrona.
Såld i april 1977 till Rederi AB Walltank (O Wallenius) i Stockholm, för 22,8 miljoner svkr. och omdöpt till FAUST.
Såld i februari 1981 till Melort Shipping mc. i Panama, och omdöpt till TAGUMPAY.
Överförd 1983 till Silver Spirit Inc. i Manila, Filippinerna. Såld 1984 till Philippine Tranmarine Car, på Filippinerna, samma namn.
Anlände i maj 1985, Kina för att huggas upp.
 
 
Back to content