BELE SS42 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > B


ID.no. 3008125
Regnr: 8125
Signal: SYJN

BELE 42

Sjösatt den 14 oktober 1936.
Levererad den 18 januari 1937.
Dimension: 83,21 Mx 11,55 M x4,99 M.
Dw.ton: 2075.
Maskin: ånga 3 cyl ÖV
Effekt: 823 ihk.
Knop: 10,5
Hytter: 6
Passagerare: 6
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter.

Levererades till Stockholms Rederi
AB Svea i Stockholm. Den 25 november 1962 råkade fartyget i brand i Gävle. Anlände i december 1962 till Persöner i Ystad för att huggas upp.
Systerfartyg: BRAGE
 
 
Back to content