BRIO MS104 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > B


Id.no. 5052084
Regnr: 8858
Signal: LNLE

BRIO 104

Sjösatt den 2 november 1946
Levererad den 20 maj 1947
Dimension: 22,0 M x 6,2 M x 3,3 M.
Reg.ton: 103,35
Maskin: Atlas diesel, 7 cyl. 2-takts typ M 471
Effekt: 665 EHKR
Knop: 11,52
Fartygstyp: Bogserbåt.
Gud mor: Margaret von Bismarck

Levererad till Agencia Maritima Johnson i Bounes Aires, Argentina. (Nordstjernan i Stockholm). Överflyttad, samma år till C.L. Hanssons Stuveri AB i Göteborg.
Bolaget ändrar namn i januari 1975 till CL. Hanssons Bogserings AB. Såld i september 1980 till Arne Avelins Bogserbåtar AB i Stockholm för 312.500 Skr.
Såld 1982 till AB Grönviks Varv i Ödsmål för 350.00 Skr. Såld 1984 till Edgar Svendsens A/S i Fredrikstad, Norge. Omdöpt till BIRGER den 13 mars 2001. Såld den 20 oktober 2006 till Einar Jan Olsen i Ottersoy, Norge, samma namn.
Systerfartyg: FUERZA.
 
Back to content