C.T.GOGSTAD MT130 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > C


Id.no. 5056511.
Signal: LNYI

C.T. GOGSTAD 130
 
Sjösatt den 22 juni 1954.
Levererad den 7 oktober 1954.
Dimensioner: 160,02 M x21,87 Mx 11,74 M.
Dw.ton: 18800.
Maskin: 1 st. 8 cyl. GV diesel.
Effekt: 9150 ihkr
Knop: 15
Fartygstyp: Tanker.
Gudmor: Aagot  Gogstad.

Levererad till D/S A/S Laly (C.T. Gogstad) i Oslo. Den 1 december 1964 strandade fartyget vid Bremö Kalv utanför Sundsvall. Då det var svårigheter att skaffa fram en läktare för att tömma lasten, som bestod av 14000 tom tjockolja och 2000 ton dieselolja, försenades hela bärgningen. Den 9 december blåste en kraftig sydlig storm, vilket gjorde att fartyget bröts i två delar. Den 12 december drogs akterskeppet av grundet och två dagar senare även förskeppet. Båda delarna bogserades till Eriksberg i Göteborg.

Den 26 november 1964 klövs M/S STOLT DAGALI, ägt av A/S Ocean Company i Oslo, i två delar. Fartyget kolliderade med lyxkryssaren SHALOM från Israel när man var på resa utanför USA. STOLT DAGALI’s akterskepp sjönk och tog 19 man med sig. SHALOM klarade sig till hamn genom att backa dit.
 
STOLT DAGALI ‘s förskepp bogserades till Eriksberg och monterades ihop med C.T. GOGSTAD’s akterskepp för att sättas i trafik som STOLT LADY.  Återstående delar bogseras till Tyskland som skrot. Omdöpt 1971 till LIDO. Såld i juli 1974 till Rom Shipping Co. i Farmagusta på Cypern och omdöpt till FLEURTJE.  
Såld 1975 till Stahi & Bleck Bau i Hamburg och omdöpt till MATTHIAS III och användes som industrilager. Såld 1975 till spanska köpare och upphuggen i Bilbao, Spanien i mars 1979. SHALOM sjönk under bogsering till skrotvarv 2001 
 
Back to content