Öv100

Go to content

Välkommen som besökare på denna webbsida om Öresundsvarvet
...som är resultatet efter ett samarbete mellan Arbetarrörelsens Arkiv, Centrum för Arbetarhistoria och Varvshistoriska föreningen.
Detta projekt har blivit möjligt genom en donation från Sparbanksstiftelsen Skåne.
Denna webbsida kommer att vara fortsatt tillgänglig. Återkom alltså gärna till denna webbsida om Öresundsvarvet...

Flygfoto över Öresundsvarvet 1973-06-16, Fotograf Bertil Persson

Webbsidans syfte
Syftet med denna webbsida är att vara ett supplement till de samlingar som finns i Arkivet om Öresundsvarvet i Landskrona. Denna webbsajt skapades 2015 i relation till att det då var 100 år sedan som Öresundsvarvet bildades. Arkivet tillsammans med Varvshistoriska föreningen i Landskrona och Centrum för Arbetarhistoria uppmärksammade detta jubileumsår med en utställning och då även med premiär för denna webbsajt. En förutsättning för att utställningen skulle bli till var en gåva från Sparbanksstiftelsen Skåne, som gav ekonomi till genomförandet.

Vad som fanns med i fotoutställningen finns nu på denna webbsajt, med ett utökat material med mer text och fler bilder. För att nämna ett exempel har Öresundsvarvets amatörrevy ett mycket begränsat utrymme i utställningen, men har fått betydligt mer plats här på webbsidan.

På webbsidan gavs även möjlighet att visa mer av Arbetarrörelsens Arkivs rika bildskatt från Öresundsvarvet. Genom vårt samarbete med Varvshistoriska föreningen har vi också kunna sätta mer berikande texter till bilderna, för att kunna berätta om exempelvis yrken och hur man byggde fartygen på varvet. Genom samarbetet med Centrum för Arbetarhistoria har vi bland annat arbetat fram en utställningsdel som handlar om hela processen när varvet lades ner.

...och på Arbetarrörelsens Arkiv har vi betydligt mer om Öresundsvarvet - för att inte nämna allt annat vi har - än vad som någonsin kan få plats på denna webbsida. Vill du se mer... vill du veta mer... om Öresundsvarvet, är du varmt välkommen att besöka oss på Arkivet. Vi har 40000 inskannade bilder från Öresundsvarvet som du kan ta del av...

Du hittar oss på nedan adress - se gärna annars under Kontakt på vår ordinarie hemsida.

UPPDATERAT
Två filmer om Öresundsvarvet finns att se under Film
Samtliga nummer av Öresundsvarvet personaltidning Talröret finns nu tillgängliga.
 

Arkiv- och litteraturlista över material att finna på Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona, med anknytning till Öresundsvarvet.


Hitta på denna Webbsajt

Vi har delat in denna Webbsajt i avsnitt,som du kan finna som huvudrubriker på menyraden ovan.

Till avsnitten i menyn finns en sida som börjar med Om som är ämnad att vara behjälplig med vad som är att finna under de olika rubrikerna

Under Historik finner du just historik om Öresundsvarvet, Metallklubben, Nedläggningen, varvskartor, flygbilder och inte minst en kort presentation över de två fotografer som med sina kameror bidragit till att dokumentera Öresundsvarvet.

Under Bygga båten gör vi ett försök att bygga en båt, att bygga ett fartyg, samt nämner och presenterar några av de många Yrken som var representerade på Öresundsvarvet.

Under Fartygsbyggen presenteras de många fartyg som byggdes på Öresundsvarvet och vad som sedan hände med dessa...

Under Talröret kan du läsa några nummer av Öresundsvarvets personaltidning.

Under Fritid finner du några av de många fritidsaktiviteter som var knutna till Öresundsvarvet.

Under Om oss, ovan, finner du som titeln förtäljer lite just om oss, vi som byggde denna webbsajt och våra kontaktuppgifter med mera...

För att få en översikt över alla de sidor som denna webbsajt inrymmer kan du ta del av Sidkartan.Vi använder oss av Webbakor/Cookies endast för att räkna antalet besökande till denna webbsajt.

Back to content